Почела реализација пројекта ДВД Краљево и МИС

Чланови ДВД Краљево и мреже Ватрогасног савеза града Краљева на потписивању уговора о реализацији пројекта „Заједно можемо да заштитимо наше шуме!“ Ове активности су део ЕКО-СИСТЕМ програма који реализују Млади истраживачи Србије, а подржава Шведска.

Циљ пројекта је јачање капацитета цивилног сектора за активно учешће у заштити шума и шумског биодиверзитета од последица изазваних шумским пожарима. На територији града Краљево успостављено је седам добровољних ватрогасних друштава, које финкционишу као мрежа под окриљем Градског ватрогасног савеза Краљево. У примарне задатке друштва спадају: јачање и изградња капацитета за ефикасно деловање у случају пожара, покретање програма и акција противпожарне заштите, подршка програмима и акцијама заштите животне средине, подизање противпожарне културе, развој и васпитање ватрогасног подмлатка, систематско спровођење образовних програма за младе. Шумски пожари су све чешћа појава, што је делом последица глобалног загревања услед кога су лета све врелија, а и сувља него раније, ветрови су све снажнији а устаљеност кишних периода поремећена, али пре свега као последица крајњег људског немара и непажње а понекад и зле намере. Један од приоритетних циљева заштите од пожара је успостављање система заштите од пожара који се превасходно заснива на превентивном деловању не само институција, већ и свих грађана и институција. Искуства професионалних и добровољних ватрогасних јединица сугеришу да је за ефикасније гашење шумских пожара потребно обезбедити бржу реакцију на појаву пожара.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.